This course can no longer be booked.

Available Online

Light Transmissions, kurs, 4 sessioner

  • Started Sep 30
  • 2,222 Swedish kronor
  • Online meeting in Zoom

Service Description

(In English below) I djup avslappning och meditation samarbetar du under min ledning med Ditt högre jag, din I AM Presence och ljusvarelser för att hela bl.a. dina chakran, din aura, dina ljuskroppar, dina meridianer, dina axiotanala linjer och övriga ljuspunkter. Du är en mottagare och förankrare av energi i hela ditt varande. Du tar emot de senaste ljuskoderna som kommit online i 5D matrisen, Moder Jords chakran och från Solen. Jag förmedlar också ljuskoder och vibrationella energifrekvenser genom Light Language. Sessionen sänds live i Zoom och nytt är att healingen sker till gudomlig musik även under live-sändningen. Alla deltagare får även en länk till en inspelning som blir tillgänglig direkt efter sessionerna. Varannan fredag kl. 18-19 den 30/9, 14/10, 28/10 och 11/11 . Sessionerna sänds live i Zoom, men om du har förhinder så går det lika bra att lyssna på inspelningen som ingår. Kursen har fokus på läkning, spirituell utveckling och inre styrka och balans genom healing med Mother Gaia, ditt högre medvetande och Universum. Vill du boka istället boka enskilda sessioner i kursen? Gå till kalendern och välj Sessioner. ...................................................................................................................................... Session 1: Advanced Energy System Clearing, Repair, and Activation Session 2: The Temple Of The Goddess Of Light, Fertility, Purity, and Wisdom Session 3: Healing The Feeling Bodies With The Sisterhood Of The Rose In Atlantis Session 4: Ascension Healing With The Christed ET's See full description for each session under Sessions-tab in calendar ...................................................................................................................................... A profoundly transforming and activating series. In deep relaxation and meditation, you collaborate under my guidance with your higher self, your I AM Presence, and beings of light to heal, e.g., your chakras, aura, light bodies, meridians, your axiotanal lines, and other spinning points of light. You are a receiver and anchor of energy in your entire being. You receive the latest light codes that have come online in the 5D matrix, the chakras of Mother Earth, and from the Sun. I also convey light codes and vibrational energy frequencies through Light Language. The session is broadcast live in Zoom, and all participants receive a replay link. Every other Friday at 6 PM CEST/CET on 30 Sep, 14 Oct, 28 Oct, and 11 Nov.


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Mentorsessioner: för att få en återbetalning avbokas eller ombokas sessionen minst 24 timmar före starttid. Detta gäller även för prenumerationer. Mentoring sessions: Cancel or reschedule your session at least 24 hours before the session's start time, or no refund is available. Also applicable to subscriptions.


Contact Details

info@goddessoflighthealing.com