This service is not available, please contact for more information.

30 Sept. Advanced Energy System

Ascensionhealing för djup transformation

  • 655 Swedish kronor
  • Online meeting in Zoom

Service Description

När du bokar denna tjänst så bokar du 1 session i Light Transmission-serien. Om du vill du boka hela kursen så gå till kalendern och välj Kurs i menyn. Light Transmission 1, fredag den 30 september: Advanced Energy System Clearing, Repair, and Activation. Den första klassen reparerar och aktiverar ditt energisystem så att du förberedes för att ta emot kommande sessioner på ett optimalt sätt. Du får en multidimensionell balansering, uppgradering samt förankring av dina chakrans högre medvetande för större förmåga att uttrycka dig, kommunicera och skapa med dina chakrans högre medvetanden. Attunement och ökning av dina chakrans ljus och energi. Aktivering av dina axiotanala linjer och 144 minichakran, uppkoppling av dina axiotanala linjer mot Source. ökning av spirituellt photoniskt ljus. Aktivering av ditt kosmiska endokrina system med High Priestesses i Lemuria. Balansering , reparering och aktivering av dina 14 huvudmeridianer och dess organ. Healing sker på Quantum level och du tar emot aktiveringar genom unika geometriska Ascension tools som jag kanaliserat från Spirit. Du kan välja att delta live eller via inspelningen som alla deltagare får tillgång till. OBS NÄR DU BOKAR ENSKILDA SESSIONER I DENNA SERIE SÅ FÅR DU MÖTESLÄNKEN I ETT SEPARAT MAIL ISTÄLLET FÖR I BOKNINGSBEKRÄFTELSEN.. .................................................... You book one session in the Light Transmission series when you book this service. If you want to book the entire course, go to the calendar and select Kurs/Course in the menu. Light Transmission 1, Friday, September 30: Advanced Energy System Clearing, Repair, and Activation. - Multidimensional balancing, upgrading, and anchoring of the higher consciousness of your chakras for greater ability to express yourself, communicate, and create with the higher consciousness of your chakras. - Attunement and increase the light and energy of your chakras. - Activation of your axiotanal lines and 144 mini chakras, connecting your axiotanal lines to Source. - Increase in spiritual photonic light. - Activation of your Cosmic Endocrine System with the High Priestesses of Lemuria. - Balancing, repairing, and activating your 14 main meridians and their organs. Energy healing takes place at the Quantum level. Join live or via replay. NOTE: When you book individual sessions in this series, you will receive the meeting link in a separate email instead of in the booking confirmation.


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Mentorsessioner: för att få en återbetalning avbokas eller ombokas sessionen minst 24 timmar före starttid. Detta gäller även för prenumerationer. Mentoring sessions: Cancel or reschedule your session at least 24 hours before the session's start time, or no refund is available. Also applicable to subscriptions.


Contact Details

info@goddessoflighthealing.com